รายละเอียดเพิ่มเติม


 

  รายละเอียดหนังสือ :

 หนังสือชุดการเคลื่อนไหวคือประตูสู่การเรียนรู้ ( ขยับร่างสร้างความรู้ 10 อัญมณีศรีสมอง ) เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้ปกครองและครูตัดสินใจได้ว่า ควรจะช่วยเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ (LD) ให้พัฒนาตามทันเด็กทั่วไปได้อย่างไร Barbara ยืนยันว่าความบกพร่องด้านการเรียนรู้ มักมีสาเหตุมาจากปัญหาของระบบประสาท มิใช่ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา เธอพบว่าการนำหรือการสื่อสารของข้อมูลในสมองของเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการรับหรือการส่ง แม้กระทั่งการนำข้อมูลภายในสมองเองมักขาดประสิทธิภาพ และกระบวนการจัดการของระบบประสาทในคนกลุ่มนี้ก็มักจะเจริญไม่สมบูรณ์เต็มที่ การช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ก็ยังเป็นไปได้ ด้วยโปรแกรมที่ชื่อ The Move to Learn sequential movement ที่ได้รับการพัฒนามาโดยเฉพาะ แสดงให้ประจักษ์แล้วว่าได้ผลดี และสามารถรวมเข้าไว้ในหลักสูตรของแต่ละโรงเรียนได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทั้งหมดจะได้รับการช่วยเหลือ

       


หนังสือหมวดเดียวกัน