รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 รายละเอียดหนังสือ :แผ่นพับบรรจุโปสเตอร์ 4 สี แบ่งอารมณ์ความรู้สึกไว้ในรูปแบบ Mind Map มีรูปภาพ พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่นและไทย พิมพ์ 4 สี สวยงาม  หนังสือหมวดเดียวกัน