รายละเอียดเพิ่มเติม


ดูรูปขนาดใหญ่
รายละเอียด : ใช้หัวอ่านเร็ว ฉบับคลาสสิก

“ใช้หัวอ่านเร็ว” เป็นหนังสือสอนเทคนิคในการอ่านหนังสือให้เร็วกว่าปกติ ทดสอบความเร็วในการอ่าน ความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของการอ่าน อ่านอย่างไรให้เร็วขึ้น เทคนิคในการอ่านแบบผ่านๆ และเลียบเลาะ ในการเพิ่มพูนความเร็วในการอ่านโดยใช้เครื่องบอกจังหวะของนักดนตรี และวิธีทำให้มีสมาธิดีขึ้นพร้อมยังพัฒนาการอ่านเร็วระดับสูง ใช้ความรู้เรื่องโครงสร้างของย่อหน้ามาพัฒนาการอ่าน และเพิ่มความเข้าใจ ความสามารถในการเรียนรู้และเข้าใจคำศัพท์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาการอ่านเร็ว หนังสือหมวดเดียวกัน