รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 รายละเอียดหนังสือ :         หนังสือ ใช้หัวอ่านเร็ว ฉบับลองลิ้มชิมรส เป็นหนังสือสอนเทคนิคในการอ่านหนังสือให้เร็วกว่าปกติ อธิบายถึงความสำคัญถึงการอ่านสมองและการอ่านเร็ว พร้อมกลไกในการอ่านของมนุษย์ แนะนำ 7 ขั้นตอนเพื่อช่วยในการอ่านหนังสือเร็วขึ้น

      “หนังสือเล่มนี้ทั้งเล่ม ผู้เขียนจะให้ข้อมูลที่คุณสามารถดูดซึมได้ง่ายๆ เพื่อให้ช่วยคุณเข้าใจ ปรับปรุง และเพิ่มความสามารถในการอ่านและจดจำข้อมูล คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และแบบฝึกหัดที่จะทำงานไปกับสมองของคุณ ดังนั้นสมองของคุณจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยเป็นมา” เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความเร็วในการอ่าน ทั้งนักเรียน ครู และผู้บริหาร รวมทั้งผู้ที่กระตือรือร้นที่จะปรับปรุงความเร็ว ความเข้าใจ และคุณภาพของการอ่าน


 หนังสือหมวดเดียวกัน