รายละเอียดเพิ่มเติม


 

 นิสัยสร้างสรรค์ ได้รับเลือกเป็น 100 Best Business Book of All Time จาก Jack Covert และ Todd Sattersten Todd เขียนแนะนำไว้ว่า “ถึงเวลาที่พวกเรานักธุรกิจจะนำวิธีการคิดสร้างสรรค์มาใช้เพิ่มชีวิตชีวาให้กับโครงการของเราทุกโครงการ ก่อนที่จะมานั่งหน้าจอที่ว่างเปล่าหรือกระดาษเปล่าครั้งต่อไป ให้ไปหา “นิสัยสร้างสรรค์” มาวางไว้ข้างกาย อ่านและซึมซับให้จบรอบแรกเสียก่อน


หนังสือหมวดเดียวกัน