รายละเอียดเพิ่มเติม
 
รายละเอียดหนังสือ :

"ใช้หัวก่อน" ของ โทนี บูซาน นักเขียนหนังสือขายดีระดับโลกและผู้ประสิทธิ์ประสาท Mind Map จะเผยเคล็ดลับในการใช้สมองส่วนที่ยังไม่เคยใช้มาก่อน พหุปัญญาเป็นแนวคิดใหม่ที่เพิ่งแพร่หลายกัน โดยได้จำแนกพหุปัญญาออกเป็น 3 กลุ่ม 10 ด้าน แต่ละด้านทรงพลังและนำมาใช้งานได้อย่างไม่น่าเชื่อ ถ้าได้รับการฝึกอย่างถูกวิธี ซึ่งคุณสามารถฝึกฝนเพื่อพัฒนาเชาว์ปัญญาของคุณให้รุดหน้าไปเต็มศึกยภาพในทุก ๆ ด้าน และนำไปใช้งานในชีวิตได้จริง

 หนังสือหมวดเดียวกัน