รายละเอียดเพิ่มเติม
 รายละเอียดหนังสือ : หนังสือคู่มือ พร้อมแผ่น DVD สำหรับฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ เนื้อหาเน้นเรื่องการท่องเที่ยวต่างประเทศ มีบทสนทนารูปแบบต่าง ๆ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว การเดินทาง การหาข้อมูลของสถานที่ต่างๆ สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศต่างๆ มีแบบฝึกหัดแทรกในแต่ละเรื่อง เพื่อฝึกฝนให้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว


หนังสือหมวดเดียวกัน