รายละเอียดเพิ่มเติม


 

 รายละเอียดหนังสือ : อยุธยาเป็นอาณาจักรของชนชาติไทยในอดีต ตั้งแต่ พ.ศ. 1893 - 2310 มี กรุงศรีอยุธยา เป็นเมืองหลวง ซึ่งอาณาจักรมีความเจริญรุ่งเรืองจนอาจถือได้ว่าเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรือง มั่งคั่งที่สุดในภูมิภาคสุวรรณภูมิ อีกทั้งยังเป็นอาณาจักรที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับหลายชาติ เช่น ญี่ปุ่น เปอร์เซีย โปรตุเกส สเปน ดัตช์และฝรั่งเศส นอกจากนี้ อยุธยายังมีวัดสวยงามมากมาย รวมทั้งอุทยานประวัติศาสตร์ที่ได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ภายใต้ชื่อ "นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร" ในปี พ.ศ. 2534 เราจึงได้จัดทำขึ้นเป็นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจในความสำคัญของสถานที่แห่งนี้


หนังสือหมวดเดียวกัน