รายละเอียดเพิ่มเติม


 

 รายละเอียดหนังสือ : วัดพระเชตุ พนวิมลมังคลาราม หรือ วัดโพธิ์ เป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 ทั้งยังเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วย เนื่องจากเป็นที่รวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง และทางยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลก ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 และถือได้ว่าเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีจำนวนประมาณ 99 องค์ เราจึงได้จัดทำขึ้นเป็นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจในความสำคัญของสถานที่แห่งนี้


หนังสือหมวดเดียวกัน