รายละเอียดเพิ่มเติม
 รายละเอียดหนังสือ : หนังสือปกิณกะรวมบทความที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุวัย 50 ปีขึ้นไป เช่น การรักษาสุขภาพ การเดินทางท่องเที่ยว กฎหมาย แนะหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย เนื้อหาในเล่มประมาณ 35-40 % จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมอง โรคภัยไข้เจ็บและการดูแลรักษา สมุนไพรบำรุงสมอง เพื่อให้ผู้สูงอายุเตรียมพร้อมรับมือกับวัยเกษียณที่จะเกิดขึ้นและผู้ใกล้ ชิดได้ดูแลพวกท่านอย่างถูกวิธี


หนังสือหมวดเดียวกัน