รายละเอียดเพิ่มเติม


 

 รายละเอียดหนังสือ: หนังสือปกิณกะ บทความยาใจ จากพระครูธรรมสรคุณ (หลวงพ่อเขียน ขนฺธสโร วัดกะทิง) รวมบทความเรื่องทั่วไปที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงวัย โดยเฉพาะ เรื่อง การรักษาสุขภาพ การเดินทางท่องเที่ยว กฎหมาย แนะหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย เนื้อหาในเล่มประมาณ 35 - 40 % จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมอง โรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวกับสมอง การบริหารและรักษาสุขภาพยาสมุนไพรบำรุงสมอง ท่ากายบริหารกล้ามเนื้อสมอง เพื่อให้ผู้สูงอายุเตรียมพร้อมรับมือกับวัยเกษียณที่จะเกิดขึ้นและผู้ใกล้ ชิดได้ดูแลพวกท่านอย่างถูกวิธี


หนังสือหมวดเดียวกัน