รายละเอียดเพิ่มเติม
       โยคะเป็นศาสตร์เก่าแก่ของอินเดียที่ถ่ายทอดและพัฒนามาถึงปัจจุบัน เป็นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง จิตใจสงบ มีสติและสมาธิ ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ทุกเพศทุกวัย ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละท่า สำหรับผู้ฝึกปฏิบัติที่เป็นเด็ก ผู้หัดใหม่หรือแม้แต่ผู้สูงอายุที่อยากฝึก แต่ยังกังวลว่าจะสามารถฝึกได้หรือไม่นั้น อาจจะเริ่มฝึกจากท่าพื้นฐานที่ไม่ยากเกินไปนัก ซึ่งหนังสือ “โยคะ 50 up” เล่มนี้ อาจารย์นิภา ภิรมย์สวัสดิ์ หรือครูแม้ว ครูสอนโยคะ ได้รวบรวมและเผยแพร่ท่าการฝึกโยคะแบบง่าย ๆ รวม 16 ท่า ที่เหมาะสำหรับเด็ก ผู้ฝึกใหม่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เพื่อนำไปเป็นแนวฝึกปฏิบัติในการบริหารร่างกาย ยืดเส้นสาย ทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อต่าง ๆ เคลื่อนไหวได้ดี ไม่ติดขัด ดีต่อกระดูกสันหลัง ระบบโครงสร้างต่าง ๆ รวมทั้งอวัยวะภายใน และช่วยให้ผ่อนคลาย มีสมาธิ เพิ่มทัศนคติเชิงบวก ส่งผลให้มีอายุยืนอย่างมีความสุข


หนังสือหมวดเดียวกัน