รายละเอียดเพิ่มเติม


 

รวมหนังสือสำหรับผู้สูงอายุ ไว้ทั้งหมด 5 เล่ม ยกมาเป็นซีรี เป็นเพคแกจของขวัญดีเยืี่ยม มอบให้คนที่คุณเคารพรัก  เพื่อให้ผู้สูงอายุเตรียมพร้อมรับมือกับวัยเกษียณที่จะเกิดขึ้นและผู้ใกล้ ชิดได้ดูแลพวกท่านอย่างถูกวิธีชุด ผู้สูงอายุ มีทั้งหมด 5 เล่ม อนิตยสาร Young@Heart ฉบับสุขภาพ (ตา) เล่ม 1อนิตยสาร Young@Heart ฉบับสุขภาพ (หัวใจ) เล่ม 2อนิตยสาร Young@Heart ฉบับสุขภาพ (สมอง) เล่ม 3อนิตยสาร Young@Heart ฉบับสุขภาพ (สมอง) 4อนิตยสาร Young@Heart ฉบับสุขภาพ (ยา) เล่ม 5


หนังสือหมวดเดียวกัน