รายละเอียดเพิ่มเติม


 

คู่มือนำเที่ยวเชียงใหม่พร้อมแผนที่ฉบับภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับนักเดินทางชาวไทยและต่างชาติ มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดเชียงใหม่ การก่อตั้ง รวมถึงสมัยอาณาจักรเวียงกุมกาม แนะนำสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่

หนังสือหมวดเดียวกัน