รายละเอียดเพิ่มเติม
 
รายละเอียดหนังสือ :       เจาะลึกเรื่อง Mind map ล่วงรู้ศักยภาพของสมองพร้อมยกตัวอย่างอัจฉริยะผู้มีมันสมองอันล้ำเลิศ แนะนำวิธีการคิดเป็นรัศมี ระดมความคิด จาก Brainstorm ไปสู่ Mind map และวิธีการเขียน Mind mapกฎของ Mind map และการพัฒนารูปแบบเฉพาะตัว ใช้ Mind mapในการตัดสินใจ การจัดระบบความคิด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ต้องการจัดระบบความคิด เสริมความจำสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกเรื่องได้ ความคิดเห็นอื่น ๆ http://www.gotoknow.org/blog/kruapichart/284672http://www.psstainlessthailand.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538850962&Ntype=2  หนังสือหมวดเดียวกัน