รายละเอียดเพิ่มเติม
 


หนังสือสรุปบทเรียนและตัวอย่างจากประสบการณ์ชีวิตของทไวลา ธาร์ป ศิลปินแห่งชาติของสหรัฐในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเธอให้คำจำกัดความคำว่าร่วมมือร่วมใจว่าเป็นการที่คนมาทำงานด้วยกัน บางครั้งก็โดยเจตนา บางครั้งก็ไม่ได้ตั้งใจ บางคราวเราร่วมมือกันเพื่อจุดประกายความสร้างสรรค์ บางคราวก็มีจุดมุ่งเพียงเพื่อบรรลุบางสิ่งในแต่ละกรณี คนหลาย ๆ คนที่ร่วมมือร่วมใจกันอย่างดีจะประสบความสำเร็จได้ดีกว่าที่คนเก่งที่สุดของกลุ่มจะทำได้เองโดยลำพัง... เช่นเดียวกับความคิดสร้างสรรค์ การร่วมมือร่วมใจก็เป็นนิสัยอย่างหนึ่ง และฉันส่งเสริมให้พวกคุณสร้างนิสัยนี้ขึ้นให้ได้ การร่วมมือร่วมใจอาจเป็นวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่ง แนวทางหนึ่งของการทำงานให้สอดประสานกับคนอื่น ๆ แต่มันต้องเริ่มต้นจากทัศนคติ

หนังสือหมวดเดียวกัน