รายละเอียดเพิ่มเติม
เทอร์รี ฮอร์น และไซมอน วูตตัน เชื่อว่าสมองจะมีคุณภาพดีหรือแย่นั้น ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เจ้าของสมองทำและไม่ได้ทำ เขาจึงแนะนำวิธีการใช้ชีวิต การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การกิน การออกกำลังกายและวิธีคิด เพื่อให้สมองมีความจำดี คิดได้อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมไว้ในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งมีแบบทดสอบและปริศนาคำถาม เพื่อให้ผู้อ่านฝึกการใช้สมอง


หนังสือหมวดเดียวกัน