รายละเอียดเพิ่มเติม
นิสัยยอดเยี่ยม 16 อย่าง ที่ไม่เพียงสอนให้รู้จักคิด แต่ยังปลูกฝังนิสัยการคิดให้สมบูรณ์ขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบไปด้วย 1. เกาะติด 2. สุขุม 3. ฟังฉันท์มิตร 4. คิดยืดหยุ่น 5. รู้คิด 6. ใฝ่หาความถูกต้องแม่นยำ 7. ช่างถาม 8. ประยุกต์เรื่องที่รู้มาแล้วกับสถานการณ์ใหม่ 9. คิดและสื่ออย่างแม่นยำ 10. ใช้ผัสสะของคุณ 11. สร้างสรรค์ จินตนาการ นวัตกรรม 12. สนองตอบอย่างตื่นตาตื่นใจ 13. เสี่ยงอย่างรับผิดชอบ 14. อารมณ์ขัน 15. คิดแบบพึ่งพาอาศัยและแบ่งปัน 16. หมั่นเปิดใจใฝ่เรียนรู้


หนังสือหมวดเดียวกัน