รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 รายละเอียดหนังสือ :เปลี่ยนทัศนะคติเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ชีวิตสมดุล เลือกอนาคตและตัวอย่างประวัติคนสำคัญ ๆ พร้อมวิธีคิดเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขา เปลี่ยนทัศนะคติของคุณในวันนี้ และยอมรับในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

 หนังสือหมวดเดียวกัน