รายละเอียดเพิ่มเติม
 
รายละเอียดหนังสือ :

สมองเราทำงานด้วยการ โยง ต่อ เชื่อม   Mind Map เป็นเทคนิคการจดบันทึกแบบธรรมชาติเช่นเดียวกับระบบการทำงานของสมอง เป็นเครื่องมือที่องค์กรต่างๆ นำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย Mind Map ช่วยในการคิดสร้างสรรค์และการบริหารงาน เด็กนักเรียน / นักศึกษา ก็ใช้ในการช่วยจำและสร้างสมาธิในการเรียนได้ด้วย

 หนังสือหมวดเดียวกัน