รายละเอียดเพิ่มเติม


หนังสือ "ศาสตร์ภาษาอังกฤเพื่อการสื่อสารสำหรับคนไทยสู่อาเซี่ยน" เล่มนี้สร้างขึ้นจากกระบวนการวิจัยกว่า 15 ปี ของอาจารย์ ดร.วีร์  ระวัง มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นนวัตกรรมที่จะทำให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ได้อย่างมั่นใจ ถูกต้อง ชำนาญ และมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  ทั้งนี้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และผู้นใจทั่วไปสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  สั่งซื้อได้ที่ Line: csemodel  โทรศัพท์ 08-6533-5024


หนังสือหมวดเดียวกัน