รายละเอียดเพิ่มเติม


ดูรูปขนาดใหญ่
 รายละเอียดหนังสือ:

แนะนำให้กับนักเรียนนักศึกษาให้รู้จักวิธีแก้ปัญหาอุปสรรคในการเรียนรู้ และวิธีการดูหนังสือ และได้แนะนำหลักการ Bost ซึ่งประกอบด้วยการอ่านหนังสือแบบผ่าน ๆ ระยะเวลา และปริมาณที่ใช้ วิธีการเขียน mind Map ที่เสร็จภายในห้านาที

 หนังสือหมวดเดียวกัน