รายละเอียดเพิ่มเติม


รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

– ความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม

– แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป

– วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวน การหาเหตุผล

– วิชาภาษาไทย

– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ

– ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินการคลัง การงบประมาณ

– หลักการบัญชี

– แนวข้อสอบหลักการบัญชี

– แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551

– ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

– ความรู้เกี่ยวกับ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

– สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

– สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก

– เทคนิคสอบสัมภาษณ์ สนใจสั่งซื้อได้ ผ่าน Line@ =>  @isheet (อย่าลืม ใส่ @ นำหน้าด้วยนะ)หรือติดต่อผ่าน ทาง facebook : https://www.facebook.com/sheet.in.thหรือโทรศัพท์สอบถาม 0634465280 เว็บไซต์ www.sheet.in.th


หนังสือหมวดเดียวกัน