รายละเอียดเพิ่มเติม


รายละเอียด

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม

– ความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม

– แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป

– วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวน การหาเหตุผล

– วิชาภาษาไทย

– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ

– พระธรรมนูญศาลยุติธรรม และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– แนวข้อสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

– ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

– ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548

– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548

– สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก

– เทคนิคสอบสัมภาษณ์ สนใจสั่งซื้อได้ ผ่าน Line@ =>  @isheet (อย่าลืม ใส่ @ นำหน้าด้วยนะ)หรือติดต่อผ่าน ทาง facebook : https://www.facebook.com/sheet.in.thหรือโทรศัพท์สอบถาม 0634465280 เว็บไซต์ www.sheet.in.th


หนังสือหมวดเดียวกัน