รายละเอียดเพิ่มเติม


เรื่องย่อจิเอะ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่จู่ๆ ก็ต้องรับหน้าที่เป็นประธานบริษัทซึ่งมีพนักงานกว่าพันคน เนื่องจากคุณพ่อของเธอเสียชีวิตกะทันหัน แม้เธอจะไม่รู้เนื้อหางานของหน้าที่ประธานบริษัท แต่เธอก็พยายามเรียนรู้ในทุกๆ วัน และคอยแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างผู้อ่านจะได้เรียนรู้พื้นฐานในการทำธุรกิจรวมถึงคำศัพท์เฉพาะต่างๆ ไปด้วยกันกับจิเอะ อีกทั้งในแต่ละบทยังมีบทสรุปย่อที่ขยายเนื้อหาในตอนช่วยให้เข้าใจง่าย

https://online.flippingbook.com/view/108660/2/


หนังสือหมวดเดียวกัน