รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 รายละเอียดหนังสือ :       ' พลังแห่งความฉลาดเชิงสร้างสรรค์ ' เป็นหนังสือที่จะนำคุณไปสู่การท่องโลกอันยิ่งใหญ่ของความคิดสร้างสรรค์ เผยให้เห็นถึงวิธีที่คุณสามารถขยายและเพิ่มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ในแต่ละช่วงการเดินทางของคุณ พร้อมบอกเล่าเรื่องราวชีวประวัติของบุคคลที่เป็นตัวอย่างของความสำเร็จ แนะแนวการฝึกซ้อมความคิดสร้างสรรค์และเปิดโอกาสให้ลองฝีมือในแบบฝึกหัดเฉพาะที่จัดทำขึ้น เพื่อทำให้คุณเป็นผู้เฉลียวฉลาด       นอกจากพัฒนาความฉลาดเชิงสร้างสรรค์แล้วยังพัฒนาพลังทางความคิดในทักษะเชาวน์ปัญญาเชิงสร้างสรรค์ส่วนอื่นของคุณด้วยเนื้อหาในแต่ละบทยังอธิบายวิธีที่คุณสามารถใช้ Mind Map พัฒนาความฉลาดเชิงสร้างสรรค์ของคุณและมีตัวอย่าง Mind Map ซึ่งเป็นเครื่องมือยกระดับความคิดสร้างสรรค์ขั้นยอดเยี่ยมอีกทั้งมีแผนภาพและภาพประกอบมากมาย

 หนังสือหมวดเดียวกัน