รายละเอียดเพิ่มเติม


ดูรูปขนาดใหญ่
  รายละเอียดหนังสือ : โทนี บูซาน คิดค้นวิธีจดบันทึกแบบ Mind Map ที่ใช้สมองสองซีกเขาได้วิเคราะห์ว่าความฉลาดหรือเชาว์ปัญญาของคนเราแบ่งได้เป็น 10 ประเภท โดยในหนังสือเล่มนี้จะเจาะลึกเฉพาะเรื่องพลังทางจิตวิญญาณ ซึ่งจะช่วยให้คุณมองโลกและสรรพสิ่งอย่างเรียบง่ายแกมขบขัน และช่วยดึงลักษณะประจำตัวดีๆแบบเด็กกลับคืนมา ยกระดับความสงบภายในใจ เพื่อลดความเครียด หนังสือหมวดเดียวกัน