รายละเอียดเพิ่มเติม


ดูรูปขนาดใหญ่
 รายละเอียดหนังสือ :

  สำหรับครูและผู้ปกครอง เพื่อนำไปฝึกให้แก่ลูกหลานได้ใช้ Brain Gymได้ถูกวิธีจากปากคำของผู้คิดค้นและเผยแพร่วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว ด้วยกลวิธีการเตรียมความพร้อม และฝึกทักษะสมองในด้านต่าง ๆ ให้เด็ก ๆ สามารถพัฒนาศักยภาพของสมองได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

 หนังสือหมวดเดียวกัน