รายละเอียดเพิ่มเติม


ดูรูปขนาดใหญ่
 รายละเอียดหนังสือ :    พบกับสุดยอดโจทย์และเกมตัวเลข ที่โจษจันกันทั่วโลก ครอบคลุมหัวข้อทางคณิตศาสตร์หลาย ๆหัวข้อ และมีความยาวหลาย ๆ ระดับมีความยากง่ายแตกต่างกันไป เต็มไปด้วยปัญหาและปริศนาที่ชวนคิดชวนติดตาม ซึ่งจะช่วยฝึกทักษะการคิดได้อย่างดีเยี่ยม หนังสือหมวดเดียวกัน