รายละเอียดเพิ่มเติม


ดูรูปขนาดใหญ่
 รายละเอียดหนังสือ : 

 วิธีคิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นหัวใจของคณิตศาสตร์ที่มีอะไรมากกว่าแค่โจทย์เลข หนังสือที่มองเห็นแก่นแท้ของคณิตศาสตร์ เรียนรู้ถึงวิธีการกระตุ้น พัฒนาและฟูมฟัก หนังสือหมวดเดียวกัน