รายละเอียดเพิ่มเติม


ดูรูปขนาดใหญ่
 รายละเอียดหนังสือ :    ไม่เป็นเพียงสถานที่ซึ่งสามารถค้นพบแนวความคิดใหม่ๆ แต่เป็นที่ๆ ดีที่สุดที่ทำให้เกิดแนวคิดต่างๆ ที่ยอดเยี่ยม เราสามารถเรียนรู้ที่จะทำเหมือนกับจากตัวอย่างผู้คนในเล่ม เรื่องราวของพวกเขาตอบคำถามหลักที่หนังสือเล่มนี้ตั้งขึ้นว่า เราจะจุดประกายความคิดที่พิเศษสุดได้อย่างไร และเราจะทำให้ความคิดเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร

 หนังสือหมวดเดียวกัน