รายละเอียดเพิ่มเติม


ดูรูปขนาดใหญ่
 รายละเอียดหนังสือ :

อันดรูว์ ฮาร์กาดอน สามารถอธิบายรายละเอียดขั้นตอนที่ทำให้นวัตกรรมเกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างวิเศษมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิธีการที่นักสร้างนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จได้อาศัยความคิดต่างๆ ที่มีอยู่แล้วเพื่อใช้ในการสร้างเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ รวมทั้งวิธีการที่บริษัทต่างๆ จะใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม

 หนังสือหมวดเดียวกัน