รายละเอียดเพิ่มเติม


ดูรูปขนาดใหญ่
 รายละเอียดหนังสือ :       เผยกระบวนการสร้างนวัตกรรมของบริษัทผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลก…ถ่ายทอดประสบการณ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นนำต่างๆ ของสหรัฐอเมริกาที่ทำให้ IDEO มีชื่อเสียง และสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นสิ่งที่ได้รับ       การยอมรับจากคนทั่วไป และเขายังระดมความคิดจากทีมงาน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการสร้างสิ่งที่สามารถใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้น

 หนังสือหมวดเดียวกัน