รายละเอียดเพิ่มเติม
 
รายละเอียดหนังสือ :ตัวเลขเป็นนามธรรม เราจึงมักไม่ค่อยจำได้และเราก็นำมาสร้างเป็นภาพยาก ครูในยุโรปสมัยโบราณจึงคิดระบบตัวเลขขึ้นมาช่วยแก้ปัญหา ระบบนี้จะหาพยัญชนะไปผูกไว้กับตัวเลข แล้วนำพยัญชนะไปผูกเป็นคำ ที่สร้างภาพในสมองเราง่ายๆ เมื่อเราหลับตาเห็นภาพ( ที่แทนตัวเลข) เราก็ไปผูกเป็นเรื่องราวช่วยจำได้ง่ายขึ้น

 หนังสือหมวดเดียวกัน