รายละเอียดเพิ่มเติม


 
 

รายละเอียด : พัฒนาความคิดทางคณิตศาสตร์ ท้าทายความสามารถในการคิดเลข ช่วยพัฒนาสมองให้รู้จักคิด และเชื่อมโยงตลอดเวลา เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบการคิด

 

 หนังสือหมวดเดียวกัน