รายละเอียดเพิ่มเติม
 
รายละเอียดหนังสือ :แบบฝึกหัดคิด พิชิต Mind Map นักเรียนและนักศึกษา® แบบฝึกหัดฝึกเขียน Mind Map เหมาะสำหรับบุคคลที่จะนำไปใช้ในการฝึกวิธีคิดแบบเป็นระบบ

ย่อและจดบันทึกแบบใหม่ ด้วยเนื้อหาที่สั้น สามารถอ่านย้อนหลังแล้วเข้าใจง่าย หนังสือหมวดเดียวกัน