รายละเอียดเพิ่มเติม


ดูรูปขนาดใหญ่
 รายละเอียดหนังสือ : แนะแนวพัฒนาตนเองในชีวิตประจำวัน ด้วยการเดินตามรอยอัจฉริยะบุคคลทั้ง10 โดย ไมเคิล เจ.เกล์บ ได้กลั่นกรองจากแนวความคิดที่ปฎิวัติที่สุดในประวัติศาสตร์ เพื่อช่วยชี้ทางให้ท่านปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง โดยผ่านวิธีการเล่นเกมฝึกไขสมอง แสวงหาความคิด การค้นพบและความคิดสร้างสรรค์ของนักคิดระดับอัจฉริยะที่สะเทือนมาแล้วทั้งโลก ไม่จำเป็นต้อง ลอกเลียนแบบ แค่นำวิธีคิดมาปรับใช้กับตนเอง หนังสือหมวดเดียวกัน