รายละเอียดเพิ่มเติม

 รายละเอียด :          พบกับสุดยอดกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าจะเสริมพลังให้คุณบรรบุเป้าหมายในชีวิตของคุณได้ทุกประการ จาก “อาดัม คู” กับ “สจ๊วร์ต แทน” ผู้   เชี่ยวชาญด้านการบริหารและการพัฒนาตนเอง  เต็มไปด้วยแนวคิดดีๆ ที่จะช่วยให้คุณควบคุมพลังทางด้านจิตใจ ควบคุมชีวิต ควบคุมภาวะอารมณ์ และนำเอาศักยภาพทีดีที่สุดในตัวออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่นในการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยการเรียนรู้ การไม่ได้เรียนรู้ และการเรียนรู้ซ้ำอีก รวมถึงเป็นผู้ที่สามารถหาต้นแบบและถอดแบบความเป็นเลิศได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ที่สำคัญยังสามารถตอบสนองอย่างมีพลังต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ตลอดเวลา

         เนื้อหาในเล่มจะช่วยชี้แนวทางให้คุณได้เรียนรู้วิธีการคิด ทักษะ และรูปแบบต่างๆ ที่ต้องใช้เพื่อสร้างความสำเร็จในแบบที่คุณต้องการ หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่อยากประสบความสำเร็จ “ชนะใจ กำไรชีวิต” เล่มนี้ พร้อมจะปลดปล่อยพลังในตัวคุณแล้ว
 หนังสือหมวดเดียวกัน