รายละเอียดเพิ่มเติม


ดูรูปขนาดใหญ่
  รายละเอียดหนังสือ : ทุกถ้อยคำและข้อความจาก "คิดเป็น ทำเป็น" ได้ถูกกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ สะท้อนให้เห็นความพยายามและตั้งใจจริงจากทุกฝ่ายทุกคน เพื่อให้เป้นตัวอย่างที่ดีและดีกว่าคำสอนใดๆ เสมอ โดยเฉพาะคุณหมอกระแสที่กรุณาให้ความเมตตาอย่างสูงต่อผู้เขียน ด้วยการสละเวลาตรวจทานเนื้อหาสาระ รวมทั้งบอกล่าเรื่องราวและคำบรรยายภาพ เพื่อยืนยันความถูกต้องชัดเจน และได้อนุญาตให้นำ เรื่องราวในชีวิตจริงของท่านในแง่มุมของภาวะผู้นำที่เป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่ผู้ใฝ่รู้ สามารถนำไปเป็นแบบอย่างปฏิบัติได้อย่างเรียบง่าย และย่อมเกิดประโยชน์เป็นเอนกอนันต์ แก่สังคมประเทศชาติสืบไป หนังสือหมวดเดียวกัน