รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 รายละเอียดหนังสือ :

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเทคนิคการวาดใบหน้าในหลากหลายรูปแบบอารมณ์ โดยการสอน แบบ Step By Step ง่ายต่อการเข้าใจและทำตามได้โดยทันที  หนังสือหมวดเดียวกัน