รายละเอียดเพิ่มเติม


ดูรูปขนาดใหญ่
 รายละเอียดหนังสือ :

ตัวอย่างการวาดภาพการ์ตูนรูปคนแบบง่ายๆ  เริ่มตั้งแต่วาดภาพผู้หญิงผู้ชายเด็กไปจนถึงการวาดผู้คนในอาชีพต่าง ๆ จำนวนประมาณ 120 อาชีพ หรือกลุ่มชนเพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้ฝึกวาดรูปและรู้จักอาชีพต่าง ๆ รวมทั้งยังมีต้นแบบวิธีการวาดภาพการ์ตูนแบบ ง่าย ๆ เริ่มตั้งแต่วาดภาพเส้นแบบง่าย ๆ ไปถึงวาดภาพการ์ตูนรูปธรรมชาติ พืช และสัตว์แบบง่าย ๆ จำนวนประมาณ 120 ภาพ เช่น ฝน ฟ้าร้อง ปู ปลา ต้นไม้ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้ ฝึกวาดรูป หนังสือหมวดเดียวกัน