รายละเอียดเพิ่มเติม


ดูรูปขนาดใหญ่
 รายละเอียดหนังสือ :

 รวมข้อคิดเพื่อจุดประกายให้กับผู้อ่าน ค่อย ๆ อ่านวันละสองสามความคิด นำข้อคิดไปพิจารณา กลั่นกรองและซึมซับ จนเป็นส่วนหนึ่งของนิสัยในการคิดของคุณ หนังสือหมวดเดียวกัน