รายละเอียดเพิ่มเติม


ดูรูปขนาดใหญ่
 รายละเอียดหนังสือ :   การบริหารค่าตอบแทน ด้วยระบบ Broad banding คือการยุบรวมระบบการแบ่งชั้นของพนักงานจากสิบกว่าชั้นเหลือเพียง 3-5 ชั้น และแต่ละชั้นจะมีความต่างระหว่างขั้นเงินเดือนต่ำสุดและสูงสุดห่างกันมาก ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานกลุ่มวิชาชีพ ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน หรือหลาย ๆ ด้านมีโอกาสได้รับเงินเดือนสูงเท่า หรือสูงกว่าพนักงานที่ทำหน้าที่บริหาร / ประวัติความเป็นมาทางทฤษฎี / ประวัติการนำมาใช้ในภาครัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา / การแพร่หลายในภาคเอกชน / ตัวอย่างการกำหนด “ระดับ” ในระบบ Broad banding / กรณีศึกษา / คำถามติดปาก หนังสือหมวดเดียวกัน