รายละเอียดเพิ่มเติม





รายละเอียด :





ค่าจ้างยืดหยุ่น: บทเรียนจากสี่บริษัท จากแนวคิดสู่การนำมาใช้ และการจัดสวัสดิการแบบสร้างสรรค์จากธุรกิจสองประเภท การใช้ระบบค่าจ้างยืดหยุ่นให้ได้ผล หนังสือรวมบทความเกี่ยวกับระบบค่าจ้างยืดหยุ่น



 



หนังสือหมวดเดียวกัน