รายละเอียดเพิ่มเติม


ชุดMind Maps1.Mind Maps ฉบับคนพันธุ์ใหม่ วัยใสๆ

 

2.เรียนเก่งเรื่องกล้วย ๆ 3.DVD Mind Map Inside 2009 4.แบบฝึกหัดคิด พิชิต Mind Map ผู้บริหาร พนักงานและหัวหน้างาน® หรือ แบบฝึกหัดคิด พิชิต Mind Map นักเรียนและนักศึกษา® 

 ชุดโทนี1.ใช้หัวอ่านเร็ว ฉบับคลาสสิก

2.ใช้หัวจำ ฉบับคลาสสิก

3.ใช้หัวก่อน

4.ใช้หัวคิด

5.ใช้หัวแข็ง

6.ใช้หัวเปลี่ยน7.คัมภีร์ MIND MAP

 ชุดพลังความฉลาดทั้ง 5 เล่ม แพ็กเกตกล่องใส่ ชุด Brain Gym1.ถนัดใช้ให้ถูกข้าง : หู ตา สมอง มือ เท้า

2.ขยับกาย ขยายสมอง

3.ปรองดองสมองกาย

4.บริหารสมอง - Brain Gym® (ฉบับครูและผู้ปกครอง) หรือ บริหารสมอง - Brain Gym® (ฉบับสำนักงาน)


5.ดีวีดี บริหารสมอง®ชุดคณิตศาสตร์ 1.ปลุกมหัจฉริยภาพลูกหลาน2.เล่นเลข : คัมภีร์แห่งตัวเลข3.เลขสนุก : สนุกกับตัวเลข4.คณิตสามารถ5.โจทย์โจษ ฉบับพิสดาร6.โจทย์โจษ ชุด นวัตกรรม ทั้ง 4 เล่มชุดนักสืบเอกเขนก  ทั้ง 6 เล่มพัฒนาตนเองและคิดสร้างสรรค์ชุด A1.พลิกฝ่ามือรื้อเรื่องเรียนรู้ + วีซีดี2.คิดเยี่ยงครู ดูอย่าง เลโอนาร์โด ดาวินชี

3.ตามรอยอัจฉริยะ4.ชนะใจ กำไรชีวิตชุด B1.วาดเก่งเรื่องกล้วยๆ วาดด้วยสมองซีกขวา2.วาดเก่งเรื่องกล้วยๆ 1 : ใบหน้าและอารมณ์3.วาดเก่งเรื่องกล้วยๆ 2 : ผู้คน อาชีพ ธรรมชาติ พืช สัตว์

4.วาดเก่งเรื่องกล้วยๆ 3 : สัญญลักษณ์ 1 ดาราศาสตร์5.วาดเก่งเรื่องกล้วยๆ 4 : สัญญลักษณ์ 2 มนุษย์ อวัยวะ การเดินทาง ชุดคำคิด ทั้ง 6 เล่ม


หนังสือหมวดเดียวกัน