รายละเอียดเพิ่มเติม


 

  รายละเอียดหนังสือ:   หนังสือปกิณกะรวมบทความเรื่องทั่วไปที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงวัย 50 ปีขึ้นไป เช่น เรื่อง การรักษาสุขภาพ การเดินทางท่องเที่ยว กฎหมาย แนะหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย เนื้อให้ในเล่มประมาณ 35 - 40 % จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมอง โรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวกับสมอง การบริหารและรักษาสุขภาพสมอง สมุนไพรบำรุงสมอง ท่ากายบริหารกล้ามเนื้อสมอง เพื่อให้ผู้สูงอายุเตรียมพร้อมรับมือกับวัยเกษียณที่จะเกิดขึ้นและผู้ใกล้ชิดได้ดูแลพวกท่านอย่างถูกวิธี


หนังสือหมวดเดียวกัน